การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560


สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี กำหนดคุณสมบัติ ดังนี้

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จำนวนรับ 60 คน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เวลา 08.30-15.00 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สามารถโพสผ่านการล็อกอินเฟสบุ๊ก ที่ด้านล่างของหน้าเว็บไซต์นี้


หมายเหตุ รายละเอียด คำสั่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คลิ๊กที่นี่