ตราสัญลักษณ์และแบบอักษร

ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ แบบสี
(คลิกที่รูปภาพ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ภาพขนาดใหญ่)

 

ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ แบบขาวดำ

 

ตราสัญลักษณ์ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

ตราสัญลักษณ์ของชมรมคอมพิวเตอร์ศึกษาพัฒนาบ้านเกิด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

ตราสัญลักษณ์ของชมรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

แบบอักษร

(ฟอนต์นำมาจากเว็บไซต์ f0nt.com หากต้องการใช้เชิงพาณิชย์ ต้องขออนุญาตเรื่องลิขสิทธิ์ด้วย)