ตารางเรียน

ปฎิทินวิชาการ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2559


 

นักศึกษา ปริญญาตรี ปี 1  กลุ่ม 5900312601

5900312601
คลิ๊กที่ภาพ เพื่อขยายภาพตารางสอนขนาดใหญ่

 

นักศึกษา ปริญญาตรี ปี 2  กลุ่ม 5800312601

5800312601
คลิ๊กที่ภาพ เพื่อขยายภาพตารางสอนขนาดใหญ่

 

นักศึกษา ปริญญาตรี ปี 3  กลุ่ม 5700312601

5700312601
คลิ๊กที่ภาพ เพื่อขยายภาพตารางสอนขนาดใหญ่

 

นักศึกษา ปริญญาตรี ปี 3 กลุ่ม 5700312602

5700312602
คลิ๊กที่ภาพ เพื่อขยายภาพตารางสอนขนาดใหญ่

 

นักศึกษา ปริญญาตรี ปี 4  กลุ่ม 5600312601

5600312601
คลิ๊กที่ภาพ เพื่อขยายภาพตารางสอนขนาดใหญ่

 

นักศึกษา ปริญญาตรี ปี 4  กลุ่ม 5600312602

5600312602
คลิ๊กที่ภาพ เพื่อขยายภาพตารางสอนขนาดใหญ่

 

นักศึกษา ปริญญาตรี ปี 5  กลุ่ม 5500312601

5500312601
คลิ๊กที่ภาพ เพื่อขยายภาพตารางสอนขนาดใหญ่

 

นักศึกษา ปริญญาตรี ปี 5  กลุ่ม 5500312602

5500312602
คลิ๊กที่ภาพ เพื่อขยายภาพตารางสอนขนาดใหญ่